Commission centrale de Contrôle de la DisciplineSecrétaire : Wu Guanzheng

Secrétaire adjoint : He Yong

                  Xia Zanzhong

                  Li Zhilun

                  Zhang Shutian

                  Liu Xirong

                  Zhang Huixin

                  Liu Fengyan

Membres du Comité permanent :

   Gan Yisheng, Ma Wen(féminin), Ma Zhipeng, Wang Zhenchuan, Liu Fengyan,

   Liu Jiayi, Liu Xirong, Li Zhilun, Wu Guanzheng, Wu Yuping(féminin), He Yong,

   Shen Deyong, Zhang Shutian, Zhang Huixin, Zhao Hongzhu, Xia Zanzhong,

   Huang Shuxian, Xie HouquanCopyright © 2000   Le Quotidien du Peuple en ligne  Tous droits réservés.

กก