Population et Répartition des Ethnies en Chine

Ethnies Population
(en dizaine
de milliers)
Régions d'habitat dominant

Han

104 248

Dans l'ensemble du pays

Zhuang

1 555,58

Guangxi, Yunnan, Guangdong, Guizhou

Hui

861,20

Ningxia, Gansu, Henan, Xinjiang, Qinghai, Yunnan, Hebei, Shandong, Anhui, Liaoning,Beijing, Mongolie Intérieure, Heilongjiang, Tianjin, Jilin, Shaanxi

Ouïgour

720,70

Xinjiang, Hunan

Yi

657,85

Sichuan, Yunnan, Guizhou, Guangxi

Miao

738,36

Guizhou, Yunnan, Hunan, Guangxi, Sichuan,Guangdong, Hubei

Mandchou

984,68

Liaoning, Heilongjiang, Jilin, Hebei, Beijing, Mongolie Intérieure,Tibetain

Tibetain

459,31

Tibet, Sichuan, Qinghai, Gansu, Yunnan

Mongol

480,24

Mongolie Intérieure, Xinjiang, Liaoning, Jilin,  Heilongjiang, Qinghai, Hebei, Henan, Gansu, Yunnan

Tujiav

19,26

Qinghai, Gansu, Hunan, Hubei, Sichuan, Guizhou

Bouyei

254,83

Guizhou

Coréen

192,34

Jilin, Heilongjiang, Liaoning, Mongolie intérieure

Dong

250,86

Guizhou, Hunan, Guangxi

Yao

213,70

Guangxi, Hunan, Yunnan, Guangdong, Guizhou

Bai

159,81

Yunnan, Hunan

Hani

125,48

Yunnan

Kazak

111,08

Xinjiang, Gansu

Li

111,25

Guangdong

Dai

102,54

Yunnan

Lisu

57,46

Yunnan, Sichuan

She

63,47

Fujian, Zhejiang, Jiangxi, Guangdong

Lahu

41,15

Yunnan

Wa

35,20

Yunnan

Sui

34,71

Guizhou, Guangxi

Dongxiang

37,37

Gansu, Xinjiang

Naxi

27,78

Yunnan, Sichuan

Tu

19,26

Qinghai, Gansu

Kirghiz

14,35

Xinjiang

Qiang

19,83

Sichuan

Daur

12,15

Mongolie Intérieure, Heilongjiang, Xinjiang

Jingpo

11,93

Yunnan

Mulam

16,06

Guangxi

Xibe

17,29

Xinjiang, Liaoning, Jilin

Salar

8,75

Qinghai, Gansu

Blang

8,24

Yunnan

Gelao

43,82

Guizhou, Guangxi

Maonan

7,24

Guangxi

Tadjik

3,32

Xinjiang

Primi

2,97

Yunnan

Nu

2,72

Yunnan

Achang

2,77

Yunnan

Ewenki

2,64

Mongolie Intérieure, Heilongjiang

Gin

1,87

Guangxi

De'ang

1,55

(original 15,462 Yunnan Benglong)

Ouzbek

1,48

Xinjiang

Jino

1,80

Yunnan

Yugur

1,23

Gansu

Bonan

1,17

Gansu

Derung

0,58

Yunnan

Tatar

0,51

Xinjiang

Oroqen

0,70

Mongolie Intérieure, Heilongjiang

Russe

1,35

Xinjiang

Gaoshan

0,29

Taiwan, Fujian

Hezhen

0,43

Heilongjiang

Monba

0,75

Tibet

Lhoba

0,23

TibetCopyright © 2000-2002   Le Quotidien du Peuple en ligne  Tous droits réservés.

กก